KARDİYOLOJİ HAKKINDA

KARDİYOLOJİ HAKKINDA

KARDİYOLOJİ NEDİR ?

Kardiyoloji, kalp hastalıkları ile ilgilenen bir tıbbi uzmanlık dalıdır. Kardiyoloji doğum öncesi tanıdan hayatın sonuna kadar her yaştan kalp hastasını kapsamaktadır. Bu alan, konjenital kalp hastalıkları, elektrofizyoloji ve kalp yetersizliği, kalp kapak hastalıkları ile KKH’nın tanı ve tedavisini kapsar.

Kardiyologların görevi nedir?
Kardiyologların yaptığı işin çoğu koroner kalp hastalığının klinik manifestasyonu ile ilgili olmakal birlikte buna çoğunlukla anjina ve kalp krizi gibi sendromlar dahildir. Tedavi kısmı içerisinde koroner damarların perkütan veya cerrahi yolları ile açılmasını sağlayan girişimsel tedaviler ile ekalp ritm bozuklukları ile kalp yetersizliği yeralmaktadır. Yan dal uzmanlık alanları arasında ise kardiyak görüntüleme, kalp yetersizliği, girişimsel kardiyoloji ve konjenital kalp hastalıkları ile kardiyak rehabilitasyon yeralmaktadır. Gerek kalp krizi, gerek kalp yetersizliği ve gerekse kalp ritm problemleri bakımından bu hastalıklarla ilgili hem hayatta kalım süresi uzamış hem de yaşam kalitesinde artış gözlenmiş olup bu konuda önemli aşamalar katedilmiştir. Kardiyovasküler hastalık gelişiminin önlenmesi ve hastalık sürecinin anlaşılması için henüz yapılmayı bekleyen işler mevcuttur.

Kalp Hastalıklarında Risk Faktörleri Nelerdir?
Kalp hastalığımız olsun yada olmasın sigara kesinlikle içmemeliyiz. Er yada geç kalp hastalığı ortaya çıkacaktır. Kalp hastalıkları ile ilgili olarak değistirilebilir faktörler ve değistirilemeyen faktörler bulunmaktadir. Değistirilemeyen Faktörler

Genetik faktörler
Erkekler kadınlara oranla daha yüksek risk taşırlar
Kadınlarda menapoz sonrasi dönemler kalp hastalığının değiştirilemeyen faktörleridir.
Risk faktörlerini sıralarsak,

Yaş ilerlerdikçe risk faktörü artar. Erkeklerde 45 yaş ve kadınlarda 50 yaşın üzeri kişiler
Hipertansiyon hastaları
Sigara ve nargile gibi sigaraya benzeyen diğer dumanlı içecekleri kullanmak
Diyabet hastalığı
Kolestrolü yüksek olanlar (HDL) İyi kolesteroünl 40 mg/dl'den düşük olması.Total kolesterolün 200 mg/dl'den fazla olması ve (LDL) Kötü kolesterolün 130 mg/dl'den fazla olması
Aşırı kilo ve obezite
Hareketsiz kalmak, oturarak iş yapmak
Uzun süreli strese mağruz kalmak ve depresyonu en önemli risk faktörleri olarak sıralayabiliriz.
Kalp hastalıkları ile baş etmek için yukarıdaki konulara dikkat ederken bir yandan da düzenli beslenme ve düzenli egzersizi de ihmal etmemeliyiz.

KENDİNİZİ DÜŞÜNMÜYORSANIZ SEVDİKLERİNİZİ DÜŞÜNMELİSİNİZ…
Beslenmemize dikkat etmek çok önemlidir. Sağlıklı tavşanları kolestrolü zengin besinlerle beslediğimizde tavsanların kalp damarlarındaki tıkanmaların çok net olarak görüldüğü tespit edilmistir.

Kalp damarları tıkanması kalp hastalıklarına yol açar . Peki ama nasıl?
Kalp damarları herkesin bildiği gibi zaman zaman daralmakta ve tıkanmaktadır. Bunun başlıca sebepleri yukarıda da saydığımız gibi, sigara içmek, kolesterolden zengin beslenmek, şeker hastalığı, tansiyon hastalıkları, genetik geçişler ve koroner (kalbi besleyen damarlar) hastalıklardır. Tüm bu sebepler ile damarların içinde zamanla plakalar oluşur ve damarların tıkanmasına yol açar buda kalp ve damar hastalıklarının oluşumuna sebebiyet verir.

Damar tıkanıklıkları nasıl tedavi edilir?
Damar tıkanıklıklarında 3 grup tedavi yöntemi vardır. -Stent -Stent / bypass ( karar hastanın) -Bypass Hastalara öncelikle ilaç tedavisi yapılır. 2.uygulama olarak Stent tedavisi ile tedavi etmeye çalışılır. Ancak daha ileri durumlarda ise hastalara bypass önerilir. Seçim elbette ki hastanındır. Damar tıkanıklarının tedavisinde ilaç tedavisini takiben 1. Stent tedavisi, 2.si Stent ve Bypass ve 3.sü ise Bypass tedavisi önerilir. Baypas tedavisi cerrahi koroner bir işlemdir. Kardiologlar hastalarını genellikle Stent takarak tedavi etmeyi önerirler Kendinizi düşünmüyorsaniz sevdiklerinizi düşünmelisiniz… Damarlarınızın kıymetini bilin …KALP HASTALIĞI VARSA ÖMÜR BOYU OLACAKTIR. DOKTORUNUZDAN AYRILMAYIN. .

Translate »